artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 82 z dn. 4 marca 2005 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 81 z dn. 4 marca 2005 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 80 z dn. 4 marca 2005 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 79 z dn. 4 marca 2005 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 78 z dn. 4 marca 2005 r.