artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 87 z dn. 8 marca 2005 r.

artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 86 z dn. 8 marca 2005 r.

artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 85 z dn. 8 marca 2005 r.

artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 84 z dn. 4 marca 2005 r.

artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 83 z dn. 4 marca 2005 r.