artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 97 z dn. 15 marca 2005 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 96 z dn. 15 marca 2005 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 95 z dn. 15 marca 2005 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 94 z dn. 15 marca 2005 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 93 z dn. 11 marca 2005 r.