artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 102 z dn. 25 marca 2005 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 101 z dn. 25 marca 2005 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 100 z dn. 24 marca 2005 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 99 z dn. 18 marca 2005 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 98 z dn. 17 marca 2005 r.

Załączniki:
Załącznik Nr 11 - wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym przy ul. Energetyków 10, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 110 KB
Załącznik Nr 10 - wykaz lokalu mieszkalnego nr 68 w budynku położonym przy ul. Topolowej 16/20, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 142 KB
Załącznik Nr 9 - wykaz lokalu mieszkalnego nr 31 w budynku położonym przy ul. Sienkiewicza 9, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 142 KB
Załącznik Nr 8 - wykaz lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku położonym przy ul. Sienkiewicza 9, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 141 KB
Załącznik Nr 7 - wykaz lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku położonym przy ul. Mieszka I-go 8, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 139 KB
Załącznik Nr 6 - wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. Mieszka I-go 8, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 141 KB
Załącznik Nr 5 - wykaz lokalu mieszkalnego nr 25 w budynku położonym przy ul. Próchnika 3/5, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 142 KB
Załącznik Nr 4 - wykaz lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku położonym przy ul. Próchnika 3/5, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 140 KB
Załącznik Nr 3 - wykaz lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku położonym przy ul. Próchnika 3/5, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 142 KB
Załącznik Nr 2 - wykaz lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku położonym przy ul. Działkowej 20, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 139 KB
Załącznik Nr 1 - wykaz lokalu mieszkalnego nr 33 w budynku połozonym przy ul. Łódzkiej 43, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 137 KB
Zarządzenie Nr 98 z dn. 17.03.2005 r. ws/s ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski położonych przy ul. Łodzkiej 43 m. 33, Działkowej 20 m. 9, Próchnika 3/5 m. 10, 12, 25, Mieszka I - go 8 m. 6, 18, Sienkiewicza 9 m. 15, 31, Topolowej 16/20 m. 68 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej częsci gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz przy ul. Energetyków 10 m. 3 wraz ze sprzedażą na własności ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 119 KB