artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 52 z dn. 10 lutego 2005 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 51 z dn. 7 lutego 2005 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 50 z dn. 7 lutego 2005 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 49 z dn. 7 lutego 2005 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 48 z dn. 7 lutego 2005 r.