artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 62 z dn. 14 lutego 2005 r.

artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 61 z dn. 14 lutego 2005 r.

artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 60 z dn. 14 lutego 2005 r.

artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 59 z dn. 14 lutego 2005 r.

artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 58 z dn. 14 lutego 2005 r.