artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 107 z dn. 30 marca 2005 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 106 z dn. 30 marca 2005 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 105 z dn. 30 marca 2005 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 104 z dn. 30 marca 2005 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 103 z dn. 30 marca 2005 r.