artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 442 z dn. 22 grudnia 2004 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 441 z dn. 20 grudnia 2004 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 440 z dn. 20 grudnia 2004 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 439 z dn. 20 grudnia 2004 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 438 z dn. 20 grudnia 2004 r.