artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 402 z dn. 2 listopada 2004 r.

artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 401 z dn. 2 listopada 2004 r.

artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 400 z dn. 2 listopada 2004 r.

artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 399 z dn. 2 listopada 2004 r.

artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 398 z dn. 2 listopada 2004 r.