artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 447 z dn. 30 grudnia 2004 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 446 z dn. 30 grudnia 2004 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 445 z dn. 22 grudnia 2004 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 444 z dn. 22 grudnia 2004 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 443 z dn. 22 grudnia 2004 r.