artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 417 z dn. 19 listopada 2004 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 416 z dn. 18 listopada 2004 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 415 z dn. 18 listopada 2004 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 414 z dn. 9 listopada 2004 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 413 z dn. 9 listopada 2004 r.