artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 437 z dn. 20 grudnia 2004 r.

artykuł nr 17

Zarzadzenie Nr 436 z dn. 20 grudnia 2004 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 435 z dn. 20 grudnia 2004 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 434 z dn. 17 grudnia 2004 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 433 z dn. 17 grudnia 2004 r.