artykuł nr 81

Zarządzenie Nr 372 z dn. 27 września 2004 r.

artykuł nr 82

Zarządzenie Nr 371 z dn. 27 września 2004 r.

artykuł nr 83

Zarządzenie Nr 370 z dn. 27 września 2004 r.

artykuł nr 84

Zarządzenie Nr 369 z dn. 22 września 2004 r.

artykuł nr 85

Zarządzenie Nr 368 z dn. 22 września 2004 r.