artykuł nr 66

Zarządzenie Nr 387 z dn. 14 października 2004 r.

artykuł nr 67

Zarządzenie Nr 386 z dn. 14 października 2004 r.

artykuł nr 68

Zarządzenie Nr 385 z dn. 14 października 2004 r.

artykuł nr 69

Zarządzenie Nr 384 z dn. 12 października 2004 r.

artykuł nr 70

Zarządzenie Nr 383 z dn. 12 października 2004 r.