artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 397 z dn. 29 października 2004 r.

artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 396 z dn. 28 października 2004 r.

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 395 z dn. 28 października 2004 r.

artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 394 z dn. 22 października 2004 r.

artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 393 z dn. 22 października 2004 r.