artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 241 z dn. 11 czerwca 2004 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 240 z dn. 11 czerwca 2004 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 239 z dn. 7 czerwca 2004 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 238 z dn. 7 czerwca 2004 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 237 z dn. 2 czerwca 2004 r.