artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 256 z dn. 28 czerwca 2004 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 255 z dn. 28 czerwca 2004 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 254 z dn. 22 czerwca 2004 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 253 z dn. 22 czerwca 2004 r.

artykuł nr 20

Zarządzenia nr 252 z dn. 22 czerwca 2004 r.