artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 261 z dn. 29 czerwca 2004 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 260 z dn. 28 czerwca 2004 r.

artykuł nr 13

Zaządzenie nr 259 z dn. 28 czerwca 2004 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 258 z dn. 28 czerwca 2004 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 257 z dn. 28 czerwca 2004 r.