artykuł nr 86

Zarządzenie Nr 186 z dn. 13 kwietnia 2004 r.

artykuł nr 87

Zarządzenie Nr 185 z dn. 13 kwietnia 2004 r.

artykuł nr 88

Zarządzenie Nr 184 z dn. 13 kwietnia 2004 r.

artykuł nr 89

Zarządzenie Nr 183 z dn. 13 kwietnia 2004 r.

artykuł nr 90

Zarządzenie nr 182 z dn. 13 kwietnia 2004 r.