artykuł nr 81

Zarządzenie Nr 191 z dn. 13 kwietnia 2004 r.

artykuł nr 82

Zarządzenie Nr 190 z dn. 13 kwietnia 2004 r.

artykuł nr 83

Zarządzenie Nr 189 z dn. 13 kwietnia 2004 r.

artykuł nr 84

Zarządzenie Nr 188 z dn. 13 kwietnia 2004 r.

artykuł nr 85

Zarządzenie Nr 187 z dn. 13 kwietnia 2004 r.