artykuł nr 76

Zarzadzenie Nr 196 z dnia 23 kwietnia 2004 r.

artykuł nr 77

Zarządzenie Nr 195 z dn. 23 kwietnia 2004 r.

artykuł nr 78

Zarządzenie Nr 194 z dn. 23 kwietnia 2004 r.

artykuł nr 79

Zarządzenie Nr 193 z dn. 23 kwietnia 2004 r.

artykuł nr 80

Zarządzenie Nr 192 z dn. 19 kwietnia 2004 r.