artykuł nr 66

Zarządzenie Nr 206 z dn. 10 maja 2004 r.

artykuł nr 67

Zarządzenie Nr 205 z dn. 29 kwietnia 2004 r.

artykuł nr 68

Zarządzenie Nr 204 z dn. 29 kwietnia 2004 r.

artykuł nr 69

Zarządzenie Nr 203 z dn. 29 kwietnia 2004 r.

artykuł nr 70

Zarządzenie Nr 202 z dn. 28 kwietnia 2004 r.