artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 211 z dn. 11 maja 2004 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 210 z dn. 11 maja 2004 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 209 z dn. 11 maja 2004 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 208 z dn. 11 maja 2004 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 207 z dn. 10 maja 2004 r.