artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 216 z dn. 14 maja 2004 r.

artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 215 z dn. 14 maja 2004 r.

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 214 z dn. 12 maja 2004 r.

artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 213 z dn. 12 maja 2004 r.

artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 212 z dn. 11 maja 2004 r.