artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 271 z dn. 30 czerwca 2004 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 270 z dn. 30 czerwca 2004 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 269 z dn. 30 czerwca 2004 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 268 z dn. 30 czerwca 2004 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 267 z dn. 29 czerwca 2004 r.