artykuł nr 1

Budżet Miasta 2004 r.

 

Załączniki:
Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XVI/234/04 - Plan przychodów, wydatków i wyniku finansowego gospodarstwa pomocniczego na 2004 rok 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XVI/234/04 - Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok 64 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XVI/234/04 - Plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 13 - Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVI/234/04 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów posiadających uprawnienia podmiotów publicznych 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI/234/04 - Plan dotacji dla instytucji kultury oraz Załacznik Nr 12 - Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansów publicznych 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI/234/04 - Spłata pożyczek, kredytów długoterminowych w latach 2005 - 2015 12 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8/1 do uchwały Nr XVI/234/04 - Prognoza długu miasta Piotrkowa TRybunalskiego na rok 2004 11 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/234/04 - Prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2004 10 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/234/04 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/234/04 - Plan nakładów na inwestycje na 2004 r. 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/234/04 - Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2004 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/234/04 - Plan wydatków zdań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/234/04 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/234/04 - Plan wydatków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2004 rok - Według klasyfikacji budżetowej 701 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/234/04 - Dochody budżetu Miasta na rok 2004 81 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/234/04 ws. uchwalenia budżetu miasta na rok 2004 207 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/257/04 - ws. zmiany budżetu Miasta na rok 2004 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik NR 1 do uchwały Nr XVIII/257/04 - Zmiany w planie dochodów 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do uchwały XVIII/257/04 - Zmiany w planie wydatków 79 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do uchwały XVIII/257/04 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/257/04 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 78 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/257/04 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do uchwały XVIII/257/04 - Prognoza długu miasta na rok 2004 10 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 8 do uchwały XVIII/257/04 - Zmiany plany dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2004 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustwami 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/257/04 - Plan dotacji dla instytucji kultury oraz załacznik Nr 10 - Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansó publicznych 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer