artykuł nr 1

Budżet Miasta 2004 r.

 

Załączniki:
Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XVI/234/04 - Plan przychodów, wydatków i wyniku finansowego gospodarstwa pomocniczego na 2004 rok23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XVI/234/04 - Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok64 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XVI/234/04 - Plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 200415 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 13 - Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 200420 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVI/234/04 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów posiadających uprawnienia podmiotów publicznych19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI/234/04 - Plan dotacji dla instytucji kultury oraz Załacznik Nr 12 - Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansów publicznych19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI/234/04 - Spłata pożyczek, kredytów długoterminowych w latach 2005 - 201512 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8/1 do uchwały Nr XVI/234/04 - Prognoza długu miasta Piotrkowa TRybunalskiego na rok 200411 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/234/04 - Prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 200410 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/234/04 - Wieloletni Plan Inwestycyjny31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/234/04 - Plan nakładów na inwestycje na 2004 r. 94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/234/04 - Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2004 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/234/04 - Plan wydatków zdań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/234/04 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/234/04 - Plan wydatków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2004 rok - Według klasyfikacji budżetowej701 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/234/04 - Dochody budżetu Miasta na rok 200481 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/234/04 ws. uchwalenia budżetu miasta na rok 2004207 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/257/04 - ws. zmiany budżetu Miasta na rok 200425 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik NR 1 do uchwały Nr XVIII/257/04 - Zmiany w planie dochodów31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do uchwały XVIII/257/04 - Zmiany w planie wydatków79 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do uchwały XVIII/257/04 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/257/04 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje78 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/257/04 - Wieloletni Plan Inwestycyjny32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do uchwały XVIII/257/04 - Prognoza długu miasta na rok 200410 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 8 do uchwały XVIII/257/04 - Zmiany plany dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2004 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustwami13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/257/04 - Plan dotacji dla instytucji kultury oraz załacznik Nr 10 - Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansó publicznych17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer