artykuł nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku