artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2021 r.