artykuł nr 31

Zarządzenie nr 185 z dnia 3 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 185 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
artykuł nr 32

Zarządzenie nr 184 z dnia 3 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 184 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej pomiędzy ulicami: Zamkową, Wspólną, Starowarszawską i Pereca, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat, w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego.
artykuł nr 33

Zarządzenie nr 183 z dnia 3 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 183 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ceramicznej / Mechanicznej
artykuł nr 34

Zarządzenie nr 182 z dnia 1 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 182 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2022 roku pod nazwą "Organizacja wypoczynku letniego - kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"
artykuł nr 35

Zarządzenie nr 181 z dnia 31 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 181 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego