artykuł nr 81

Zarządzenie nr 135 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 135 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28.kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2022
artykuł nr 82

Zarządzenie nr 134 z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 134 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Agrestowej 3
artykuł nr 83

Zarządzenie nr 133 z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 133 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 84

Zarządzenie nr 132 z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 132 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
artykuł nr 85

Zarządzenie nr 131 z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 131 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 295 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia programu „Działka pod budowę domu za 50% ceny”