artykuł nr 71

Zarządzenie nr 145 z dnia 9 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 145 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 09 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 72

Zarządzenie nr 144 z dnia 7 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 144 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 7 maja 2022 r. w sprawie ustalenia indywidualnej stawki czynszu najmu dla lokalu użytkowego przy Rynku Trybunalskim 2.
artykuł nr 73

Zarządzenie nr 143 z dnia 5 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 143 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.
artykuł nr 74

Zarządzenie nr 142 z dnia 4 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 142 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta powoływanych w skład komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
artykuł nr 75

Zarządzenie nr 141 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 141 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych