artykuł nr 56

Zarządzenie nr 160 z dnia 23 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 160 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niedźwiedziej
artykuł nr 57

Zarządzenie nr 159 z dnia 23 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 159 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 58

Zarządzenie nr 158 z dnia 23 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 158 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim.
artykuł nr 59

Zarządzenie nr 157 z dnia 23 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 157 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 60

Zarządzenie nr 156 z dnia 23 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 156 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim.