artykuł nr 46

Zarządzenie nr 56 z dnia 28 lutego 2022 r.

Zarządzenie Nr 56 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wsparcia finansowego rozwoju sportu
artykuł nr 47

Zarządzenie nr 55 z dnia 28 lutego 2022 r.

Zarządzenie Nr 55 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wsparcia finansowego rozwoju sportu
artykuł nr 48

Zarządzenie nr 54 z dnia 28 lutego 2022 r.

Zarządzenie Nr 54 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wsparcia finansowego rozwoju sportu
artykuł nr 49

Zarządzenie nr 53 z dnia 28 lutego 2022 r.

Zarządzenie Nr 53 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wsparcia finansowego rozwoju sportu
artykuł nr 50

Zarządzenie nr 52 z dnia 28 lutego 2022 r.

Zarządzenie Nr 52 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wsparcia finansowego rozwoju sportu