artykuł nr 36

Zarządzenie nr 66 z dnia 4 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 66 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 04 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji dokonującej oceny i wyboru ofert w zakresie realizowania prac konserwatorskich i remontowych w zabytkowych obiektach sakralnych ze środków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2022 roku
artykuł nr 37

Zarządzenie nr 65 z dnia 3 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 65 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sprawującego funkcję Starosty z dnia 03 marca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61 z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Pomocy Humanitarnej i Pomocy Uchodźcom z Ukrainy
artykuł nr 38

Zarządzenie nr 64 z dnia 2 marca 2022 r.

Zarządzenie nr 64 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Podmiejskiej, Belzackiej, Dworskiej, Agrestowej, Energetyków, Malinowej, Świerkowej i cieku wodnego Strawka w Piotrkowie Trybunalskim oraz prognozy oddziaływania na środowisko
artykuł nr 39

Zarządzenie nr 63 z dnia 2 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 63 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 40

Zarządzenie nr 62 z dnia 2 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 62 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2022