artykuł nr 21

Zarządzenie nr 81 dnia 17 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 81 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 22

Zarządzenie nr 80 z dnia 17 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 80 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i powołania Komisji
artykuł nr 23

Zarządzenie nr 79 z dnia 15 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 79 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Białej
artykuł nr 24

Zarządzenie nr 78 z dnia 14 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 78 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie wsparcia finansowego rozwoju sportu
artykuł nr 25

Zarządzenie nr 77 z dnia 11 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 77 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” oraz do Prognozy Odziaływania na Środowisko