artykuł nr 11

Zarządzenie nr 91 z dnia 25 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 91 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 12

Zarządzenie nr 90 z dnia 25 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 90 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 24 im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 13

Zarządzenie nr 89 z dnia 22 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 89 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2022 roku w obiektach sakralnych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
artykuł nr 14

Zarządzenie nr 88 z dnia 22 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 88 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 marca 2022 roku sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 15

Zarządzenie nr 87 z dnia 22 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 87 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia terminów dodatkowych rozpoczęcia i zakończenia budowy budynku mieszkalnego na nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeglarskiej 25