artykuł nr 1

Uchwała Nr II/214/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 października 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2021 roku

artykuł nr 2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku