artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

UchwałaUchwała Nr XXXII/438/21 z dn. 27.01.2021 r. w/s uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2025

Rocznik: 2021, poz. 858, ogłoszono w dniu 25 lutego 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=858

Uchwała

Uchwała Nr XXXII/440/21 z dn. 27.01.2021 r. w/s nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2021, poz. 733, ogłoszono w dniu 18 lutego 2021 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=733

SprawozdanieSprawozdanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za 2020 rok

Rocznik: 2021, poz. 837, ogłoszono w dniu 24 lutego 2021 t.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=837

UchwałaUchwała Nr XXXII/441/21 z dn. 27.01.2021 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2021, poz. 1086, ogłoszono w dniu 10 marca 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1086

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 51 z dn. 08.03.2021 r. w/s ustalenia na 2021 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mających siedzibę na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik: 2021, poz. 1067, ogłoszono w dniu 9 marca 2021 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1067

UchwałaUchwała Nr XXXIII/450/21 z dn. 24.02.2021 r. w/s zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2021 oraz zwrotu części tej opłaty

Rocznik 2021, poz. 1183, ogłoszono w dniu 16 marca 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1183

UchwałaUchwała Nr XXXIII/451/21 z dn. 24.02.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania

Rocznik 2021, poz. 1216, ogłoszono w dniu 17 marca 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1216

UchwałaUchwała Nr XXXIII/452/21 z dn. 24.02.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2021, poz. 1217, ogłoszono w dniu 17 marca 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1217

UchwałaUchwała Nr XXXIII/454/21 z dn. 24.02.2021 r. w/s wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2021, poz. 1218, ogłoszono w dniu 17 marca 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1218

UchwałaUchwała Nr XXXIII/455/21 z dn. 24.02.2021 r. w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2021

Rocznik 2021, poz. 1219, ogłoszono w dniu 17 marca 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1219

UchwałaUchwała Nr XXXIII/456/21 z dn. 24.02.2021 r. w/s zadrzewienia przyzagrodowego znajdującego się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego
przy ul. Sulejowskiej 126

Rocznik 2021, poz. 1220, ogłoszono w dniu 17 marca 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1220

UchwałaUchwała Nr XXXIII/457/21 z dn. 24.02.2021 r. w/s ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2021 roku

Rocznik 2021, poz. 1221, ogłoszono w dniu 17 marca 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1221

UchwałaUchwała Nr XXXIII/478/21 z dn. 28.04.2021 r. w/s nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2021, poz. 2201, ogłoszono w dniu 18 maja 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2201

 

UchwałaUchwała Nr XXXIII/479/21 z dn. 28.04.2021 r. w/s zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przyjęcia Programu "Piotrkowska Karta Mieszkańca"

Rocznik 2021, poz. 2232

z dn. 19.05.2021r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2232

UchwałaUchwała Nr XXXIII/480/21 z dn. 28.04.2021 r. w/s określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2021

Rocznik 2021, poz. 2202 ogłoszono w dniu 18 maja 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2202