artykuł nr 31

Zarządzenie nr 348 z dn. 9 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 348 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 09 grudnia 2021 roku w sprawie stawek za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy używanego do odbycia podróży służbowych
artykuł nr 32

Zarządzenie nr 347 z dn. 9 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 347 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej gotówki, druków ścisłego zarachowania oraz depozytów w kasach i punktach kasowych Urzędu Miasta 
artykuł nr 33

Zarządzenie nr 346 z dn. 9 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr  346 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  9 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
artykuł nr 34

Zarządzenie nr 345 z dnia 8 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr  345 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 35

Zarządzenie nr 344 z dnia 8 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 344 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2021 r.