artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 363 z dn. 20 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 363 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 81A.
artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 362 z dn. 17 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 362 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mechanicznej, ustalenia ceny wywoławczej oraz podania do publicznej wiadomości jej wykazu.
artykuł nr 18

Zarządzenie nr 361 z dn. 17 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 361 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 213 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu określającego zasady przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Programu „Rodzina+4”
artykuł nr 19

Zarządzenie nr 360 z dn. 17 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 360 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 25 lutego 2022 r. ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski oraz przyjęcia regulaminu przetargów.
artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 359 z dn. 17 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 359 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Metalowców - kompleks numer II, ustalenia ceny wywoławczej oraz podania do publicznej wiadomości jej wykazu.