artykuł nr 1

Zarządzenie nr 340 z dnia 1 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 340 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia aktualizacji cennika pamiątek i wydawnictw
artykuł nr 2

Zarządzenie nr 339 z dnia 1 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 339 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 14 stycznia 2022 r. przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski oraz przyjęcia regulaminu przetargów.
artykuł nr 3

Zarządzenie nr 338 z dnia 29 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 338 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
artykuł nr 4

Zarządzenie nr 337 z dnia 29 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 337 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pisemnych przetargów nieograniczonych na wydzierżawienie, na okres 10 lat, nieruchomości położonych w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Rolniczej, ul. Karolinowskiej i ul. Przemysłowej
artykuł nr 5

Zarządzenie nr 336 z dnia