artykuł nr 46

Zarządzenie nr 123 z dnia 11 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 123 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2021
artykuł nr 47

Zarządzenie nr 122 z dnia 10 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 122 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 48

Zarządzenie nr 121 z dnia 7 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 121 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 7 maja 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 49

Zarządzenie nr 120 z dnia 7 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 120 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 07 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 50

Zarządzenie nr 119 z dnia 7 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 119 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 07 maja 2021 roku w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu miasta dla Rzymskokatolickiej Parafii Nawiedzenia N.M.P.