artykuł nr 36

Zarządzenie nr 133 z dn. 26 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 133 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 37

Zarządzenie nr 132 z dnia 24 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 132 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2021 roku pod nazwą "Organizacja wypoczynku letniego - kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"
artykuł nr 38

Zarządzenie nr 131 z dnia 21 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 131 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 maja 2021r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej
artykuł nr 39

Zarządzenie nr 130 z dnia 21 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 130 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku w Mieście Piotrków Trybunalski
artykuł nr 40

Zarządzenie nr 129 z dnia 20 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 129 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Broniewskiego 16