artykuł nr 21

Zarządzenie nr 148 z dnia 9 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 148 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 9 czerwca 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia punktów wydawania kart, wprowadzenia wzoru wniosku i karty w ramach Programu "Piotrkowska Karta Mieszkańca"
artykuł nr 22

Zarządzenie nr 147 z dnia 9 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 9 czerwca 2021r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Topolowej
artykuł nr 23

Zarządzenie nr 146 z dnia 9 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 146 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 9 czerwca 2021r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jerozolimskiej
artykuł nr 24

Zarządzenie nr 145 z dnia 4 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 145 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przyznania na 2021 rok miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne z wykorzystaniem prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych
artykuł nr 25

Zarządzenie nr 144 z dnia 4 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 144 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 04 czerwca 2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 1, ustalenia ceny sprzedaży oraz podania do publicznej wiadomości jej wykazu