artykuł nr 26

Zarządzenie nr 143 z dnia 4 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 143 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 4 czerwca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych przy ulicach: ks. Piotra Skargi 9 m. 19, Wysokiej 14 m. 20, Pawlikowskiego 14 m. 3, Pawlikowskiego 14 m. 7, Szmidta 15 m. 50, Wojska Polskiego 42 m. 16, Doroszewskiego 5 m. 27, Wysokiej 44/46 m. 31, Działkowej 6 m. 4, Dzielnej 11 m. 12, Dzielne
artykuł nr 27

Zarządzenie nr 142 z dnia 4 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 142 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 04 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych przy ulicach: Belzackiej 102 m. 9, Pawlikowskiego 12 m. 8, Broniewskiego 12 m. 15, Mieszka I-go 3 m. 22, B. Chrobrego 1 m. 11, B. Chrobrego 1 m. 43, Okrzei 9 m. 20/21 wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjon...
artykuł nr 28

Zarządzenie nr 141 z dnia 4 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 141 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 4 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 29

Zarządzenie nr 140 z dnia 4 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 140 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2021
artykuł nr 30

Zarządzenie nr 139 z dn. 2 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 139 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 02 czerwca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jeziornej 47, ustalenia ceny wywoławczej oraz podania do publicznej wiadomości jej wykazu.