artykuł nr 11

Zarządzenie nr 158 z dnia 18 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 158 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia aktualizacji cennika pamiątek i wydawnictw
artykuł nr 12

Zarządzenie nr 157 z dnia 18 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 157/2021 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz wyznaczenia pracowników Urzędu do udziału w komisjach przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski
artykuł nr 13

Zarządzenie nr 156 z dnia 18 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 156 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 1 Maja 21b na rzecz jej użytkownika wieczystego, ustalenia ceny sprzedaży oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości
artykuł nr 14

Zarządzenie nr 155 z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 155 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 16 czerwca 2021r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
artykuł nr 15

Zarządzenie nr 154 z dnia 11 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 154 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 389 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, zmienione Zarządzeniem Nr 132 z dnia 13 maja 2020 r.