artykuł nr 56

Zarządzenie nr 113 z dnia 7 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 113 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 07 maja 2021 roku w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu miasta dla Parafii Prawosławnej p.w. "Wszystkich Świętych"
artykuł nr 57

Zarządzenie nr 112 z dnia 5 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 112 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości położonych na terenie miasta Piotrków Trybunalski na lata 2021-2023
artykuł nr 58

Zarządzenie nr 111 z dnia 5 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 111 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości położonych na terenie miasta Piotrków Trybunalski na lata 2018-2020.
artykuł nr 59

Zarządzenie nr 110 z dnia 5 maja 2021 r.

Zarządzenie nr 110 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Bosmańskiej i Kajakowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz prognozy oddziaływania na środowisko
artykuł nr 60

Zarządzenie nr 109 z dnia 4 maja 2021 r.

Zarządzenie nr 109 z dnia 4 maja 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 313 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia punktów wydawania kart, wprowadzenia wzoru wniosku i karty w ramach Programu "Piotrkowska Karta Mieszkańca"