artykuł nr 31

Zarządzenie nr 41 z dnia 11 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr  41 Prezydenta  Miasta  Piotrkowa  Trybunalskiego z dnia  11 lutego 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 32

Zarządzenie nr 40 z dnia 11 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 40 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2021
artykuł nr 33

Zarządzenie nr 39 z dnia 9 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 39 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 34

Zarządzenie nr 38 z dnia 9 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr  38 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  9 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2021
artykuł nr 35

Zarządzenie nr 37 z dnia 8 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 37 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych przy ulicach: Pawlikowskiego 2 m. 11, Szmidta 15 m. 16 wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku oraz ogłoszenia wykazów tych lokali