artykuł nr 16

Zarządzenie nr 56 z dnia 16 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 56 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 16 marca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 17

Zarządzenie nr 55 z dnia 16 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 55 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim w 2021 roku
artykuł nr 18

Zarządzenie nr 54 z dnia 11 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 54 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Zamurowej 16, wchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
artykuł nr 19

Zarządzenie nr 53 z dnia 8 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 53 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 14 maja 2021 r. ustnych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski oraz przyjęcia regulaminów przetargów
artykuł nr 20

Zarządzenie nr 52 z dnia 8 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 52 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej