artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 11 z dnia 19 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 11/2021 Prezydenta - Szefa OC Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia próbnej ewakuacji w wybranych piotrkowskich placówkach oświatowych.
artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 10 z dnia 19 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 10 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 9 z dnia 14 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 9 Prezydenta - Szefa OC Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania z magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego rzeczy dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC.
artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 8 z dnia 14 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 8 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego - ul. Ronalda Reagana i ul. Ronalda Reagana, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego oraz podania do publicznej wiadomości ich wykazu.
artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 7 z dnia 14 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 7 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 stycznia 2021r. zmieniające Zarządzenie Nr 4 z dnia 7.01.2021r. w sprawie powołania Zespołów do spraw realizacji  Priorytetów dla Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019 - 2023